torsdag, april 28

Isfossen

Ragnarokk i fossefallet

Eksplosjon
Isfrost i fossen

Skarpe istakker

Fanget av fossen

Det drypper
                                                              
Is overalt i fossen